Home

Uw zicht, uw leven

Van 5 tot 17 oktober organiseert de Algemene Opticiens- en Optometristenbond van België (de A.P.O.O.B.) voor de 11e maal de “Week van het Zien”. Gedurende deze periode kan het publiek terecht bij één van de deelnemende opticiens-optometristen aan de « Week van het Zien » (zie deelnemers) voor een visuele testing! Met een eenvoudige ogentest controleren zij of het zicht optimaal werkt. De cliënt wordt ingelicht over het resultaat en over de eventueel te ondernemen stappen. Deze dienst wordt gratis en zonder enige aankoopverplichting aangeboden.

Deze testing evalueert niet de gezondheid van de ogen, domein voorbehouden aan de oogarts.

De “Week van het Zien” kadert in een initiatief van de W.C.O., World Council of Optometry, in samenwerking met de WGO, Wereldgezondheidsorganisatie.

Volgens de WGO, Wereldgezondheidsorganisatie, hebben 153 miljoen personen een visuele deficiëntie, te wijten aan een niet verbeterde refractiefout.
Dit aantal stijgt jaarlijks door de bevolkingsgroei, maar ook door de veroudering van de bevolking. Indien uw zicht niet optimaal werkt, beïnvloedt dit uw prestaties in uw dagelijks en professioneel leven. 8 uur per dag. Zolang zitten we ongeveer per dag naar een computerscherm te staren. Nochtans kan overmatig computergebruik onze ogen danig vermoeien en dat heeft vervelende gevolgen. Vermoeide ogen, wazig zicht, hoofdpijn… het zijn maar enkele van de vele symptomen die overmatig computergebruik kan veroorzaken. 

Daarom lanceert ‘Week Van Het Zien’ vandaag Eyescare, een desktop-app, die je iedere twintig minuten een choquerende foto toont zodat je wel van je scherm moét wegkijken. En er is geen ontsnappen aan, want de foto wordt fullscreen op je scherm getoond, en verdwijnt pas na enkele seconden.

Ontdek Eyescare

Onze sponsors